Gentænk din forretning med Aligment Squared-modellen

Det handler ikke om at genstarte
– det handler om at gentænke.
IBM
Udbytte

Har coronakrisen også udfordret din forretningsmodel? Og leder du efter redskaber til at bringe den i balance igen?

Det kræver et overblik og en plan at komme videre.

Med Alignment Squared-modellen kan du kortlægge, hvordan din forretningsmodel er ændret. Og modellen guider dig til at lægge en plan for de aktiviteter, der skal bringe din virksomhed styrket og konkurrencedygtig i balance igen.

Aligmnent Squared-modellen leder dig gennem fem trin, hvor du systematisk afdækker, hvordan krisen har ændret din forretningsmodel. Resultatet opsummerer du i en handleplan med række aktiviteter, du efterfølgende kan sætte i værk.

Begynd med at investere 15-20 minutter i materialet på siden her, så får du en introduktion til Alignment Squared-modellen og de fem trin. Sæt efterfølgende tid af til at arbejde med modellen og udarbejde en handleplan for din virksomhed. Det er første skridt til at få din virksomhed styrket og konkurrencedygtig videre efter krisen.

MODELLEN

Alignment Squared

Alignment Squared beskriver en virksomheds forretningsmodel med fem grundlæggende byggeklodser:

Resultater: Hvorfor driver vi den her forretning? Hvad opnår vi med vores forretning?
Kunder: Hvem er vores kunder? Hvem bliver påvirket af vores handlinger?
Bidrag: Hvad sælger vi til vores kunder? Hvad er vores værditilbud?
Demonstration: Hvordan sælger vi til vores kunder? Hvordan overbeviser vi vores kunder om vores bidrag?
Kompetencer: Hvilke evner og redskaber skal vi have for at kunne drive vores forretning?

Bidrag – Kunder – Demonstration og Kompetencer påvirker alle Resultatet. De fem byggeklodser beskriver tilsammen den grundlæggende forretningsmodel.

Men – det er ikke nok at vide, hvad vi sælger til hvem og hvordan. Skal vi have succes med vores forretningsmodel, må vi sørge for at alle fire hjørner passer sammen – at de er aligned. Så lad os se på hjørnerne i modellen:

Kunde-Bidrag handler om, om vi har de rigtige produkter og services i forhold til vores kundegrupper. Produkterne skal matche kundernes behov, ellers resulterer det i manglende salg eller utilfredse kunder.

Kunde-Demonstration ser på, om vi sælger og markedsfører os rigtigt. Vi skal ramme kundegrupperne ad de rigtige kanaler med det rigtige budskab. Gør vi ikke det, kan vi have verdens bedste produkt, men ikke noget salg.

Kompetence-Bidrag ser på balance mellem hvad vi kan og hvad vi skal levere. Skal vi være dygtigere? Producere mere effektivt?

Kompetence-Demonstration handler om balancen mellem hvad vi kan og hvordan vi markedsfører og sælger. Skal vi lære nye måder at markedsføre på? Have flere sælgere – eller færre?

Alignment Squared-modellen giver dig overblik over din forretningsmodel. Den hjælper dig med at få øje på, hvor der er be hov for at justere eller gentænke.

Og når du har overblikket – så kan du gå i gang med at lægge en plan for at skabe de resultater, du ønsker for din forretning.

Trin 1

Hvor kommer vi fra?
- Beskriv din 'gamle' forretningsmodel

Før du kan planlægge, hvor du vil hen, må du vide hvor du kommer fra.

Første trin er derfor at beskrive din forretningsmodel, som den så ud før coronakrisen.

Sådan gør du

Download arbejdsarket og brug det til at svare på følgende:

 1. Hvem var vores kunder?
 2. Hvad solgte vi? Hvilke bidrag tilbød vi til hvilke kunder?
 3. Hvordan demonstrerede vi vores bidrags værdi for kunderne (salg og markedsføring)?
 4. Hvilke kompetencer og ressourcer havde vi for at kunne løse de opgaver?
 5. Hvilke resultater leverede vi før krisen (omsætning, fortjeneste, CSR)?
Trin 2

Hvad sker der med omsætningen?
- sammenhæng mellem kunder og bidrag

Krisen påvirker kundernes købsadfærd og derfor også din omsætning.

Begynd din analyse med at se på modellens øverste højre hjørne: Kunde-Bidrag-firkanten. Det er i denne firkant, al din omsætning ligger.

I firkanten Kunder-Bidrag vurderer du, om du har de rigtige rigtige produkter og services i forhold til dine kundegrupper. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at produkterne matcher kundens behov – ellers resulterer det i manglende salg eller utilfredse kunder.

Så hvordan vil kundernes købsmønstre udvikle sig under krisen, lige efter krisen og når en ny normal er etableret?

Brug vejledningen og arbejdsarket nedenfor til at lave din analyse.

Sådan gør du

Download arbejdsarket og brug det til svare på følgende:

 1. Beslut, hvilken tidshorisont du arbejder med for faserne under krisen, lige efter krisen og ‘ny normal’.
 2. Hvordan udvikler omsætningen sig?
  Vurdér for hver kundegruppe/produkt/service, hvordan omsætningen vil udvikle sig i de tre faser, og tegn det ind i skemaet.
Trin 3

Hvordan kommunikerer vi?
- Sammenhæng mellem kunder og kommunikationskanaler

Krisen påvirker måden, du kommunikerer med dine kunder på, og måden du sælger dine produkter og services på.

Næste trin er at se på modellens nederste højre hjørne: Kunde-Demonstration-firkanten. Den beskriver, hvordan du kommunikerer med forskellige kundegrupper og demonstrerer værdien af dine produkter og services for dem – altså hvordan du sælger.

Du skal se på, om din virksomhed bruger de rigtige markedsføringskanaler og salgsmetoder i forhold til virksomhedens kundegrupper. Hvad virker bedst – en annonce i lokalavisen eller en video på Facebook og Youtube? Køber kunden selv på en webshop – eller skal du lave canvas eller ud og holde kundemøder? Det er vigtigt at ramme kundegrupperne ad de rigtige kanaler og med det rigtige budskab – gør du ikke det kan du have det bedste produkt i verden, men ikke noget salg.

Så hvordan vil dine kommunikations- og salgskanaler udvikle sig under krisen, lige efter krisen og når en ny normal er etableret?

Brug vejledningen og arbejdsarket nedenfor til at lave din analyse.

Sådan gør du

Download arbejdsarket og brug det til svare på følgende:

 1. Beslut, hvilken tidshorisont du arbejder med for faserne under krisen, lige efter krisen og ‘ny normal’.
 2. Hvordan kommunikerer og sælger vi?
  Vurdér for hver kommunikationskanal og salgskanal, hvordan brugen af dem vil udvikle sig i de tre faser, og tegn det ind i skemaet.
Trin 4

Har vi de rigtige kompetencer?
- sammenhæng mellem bidrag, kunder, kommunikation og kompetencer

Når kundernes købsmønstre ændrer sig (Kunde-Bidrag- firkanten) og når den måde du kan markedsføre og sælge på ændrer sig (Kunde-Demonstration-firkanten), så påvirker det de kompetencer og ressourcer, din virksomhed skal have for at kunne levere.

Næste trin i analysen er derfor at se på hele modellens venstre side.

Kompetence-Bidrag-firkanten sætter fokus på, om der er balance mellem, hvad du og dine medarbejdere kan, og hvilke produkter og services I skal levere. Har I de rigtige evner? Producerer I for meget, for dyrt? For lidt?
Hvis der nedgang i salget af et bestemt produkt, skal din virksomhed måske producere mindre af det. Har I svært ved at følge med efterspørgslen, skal I måske øge ressourcerne eller optimere processen. Det kan også være at I skal udvikle helt nye produkter – og kræver det nye kompetencer?

Også i forhold til Kompetence-Demonstration-firkanten er det værd at se på om I har de rigtige kompetencer. Skal I kommunikere på nye medier? Skal I sælge via nye kanaler? Og kræver det nye kompetencer og arbejdsgange til.

Så hvilke kompetencer og ressourcer skal din virksomhed have for at møde kundernes behov for produkter/services og kommunikation under krisen, lige efter krisen og når en ny normal er etableret?

Brug vejledningen og arbejdsarket nedenfor til at lave din analyse.

Sådan gør du

Download arbejdsarket og brug det til svare på følgende:

 1. Beslut, hvilken tidshorisont du arbejder med for faserne under krisen, lige efter krisen og ‘ny normal’.
 2. Hvilke kompetencer har du brug for?
  Lav en liste over vigtige kompetencer, nogle vil være nye, nogle vil være midlertidige og andre vil være eksisterende driftskompetencer.
 3. Hvordan vil behovet for kompetencerne udvikle sig?
  Vurdér, hvordan hver enkelt kompetence vil udvikle sig i de tre faser, og tegn dem ind i skemaet
Trin 5

Hvor vil vi hen nu?
- aktivitetsoversigt og handleplan

Nu er det tid til at samle analysen i en aktivitetsoversigt og en handleplan.

Svarene, du har givet i Trin 1-4, peger på:

 • hvilke produkter og services, din virksomhed skal opprioritere, nedprioritere eller nyudvikle
 • hvilke kundegrupper, du skal have fokus på
 • hvilke salgs- og kommunikationskanaler, du skal skrue op eller ned for
 • hvilke kompetencer, din virksomhed skal udvikle, afvikle eller beholde.

Du kan nu samle svarene i en oversigt og omsætte til dem aktiviteter, du vil sætte i værk nu, lige efter krisen og når en ny normal er etableret.

Brug vejledningen og arbejdsarket nedenfor til at lave din aktivitetsliste og handleplan.

Sådan gør du

Download arbejdsarket og brug det til svare på følgende:

 1. Beslut, hvilken tidshorisont du arbejder med for faserne under krisen, lige efter krisen og ‘ny normal’.
 2. Hvilke aktiviteter vil du fortsætte, udsætte, stoppe, sætte i gang, undersøge nærmere?
  Brug de farvede felter i Alignment Squared-modellen til at kortlægge aktiviteterne.
  Fordel derefter aktiviteterne på de tre faser og beskriv hvilke ressourcer, hver aktivitet kræver.
 3. Hvilke resultater kan du opnå med den tilpassede forretningsmodel under krisen, lige efter krisen og når en ny normal er etableret?
  Beskriv kort resultaterne for hver fase.
Nansensgade 19, 6. sal
1366 København K

Hovedsponsorer:

Samarbejdspartnere:

Operation Genvækst har modtaget støttet fra Industriens Fond og er en del af initiativet Genstart Nu

Dette site understøtter ikke Internet Explorer

Website by us design

Genvækst - viden til forskel

Enter your username
and password

Tak for din tilmelding til nyhedsbrevet!

Med venlig hilsen

Genvækst - viden til forskel