Kortlæg din forretningsmodel med Business Model Canvas

Din forretningsmodel skal beskrive, hvordan din virksomhed skaber, leverer og opsamler værdi.
Alexander Osterwalder

Opfinder af Business Model Canvas, CEO Strategyzer

Udbytte

Hvordan får du overblik over, hvordan din forretning skaber værdi for dine kunder, for dig og for dine eventuelle investorer?

Har du et klart billede af, hvilke kunder der er meste lønsomme, og hvor der er potentiale for mersalg eller nye indtægtskilder? Og omvendt, ved du, hvor I taber penge, og hvilke udgifter, I kunne reducere?

Business Model Canvas er et redskab til at få netop det overblik.

Begynd med at investere 10-15 minutter på materialet på siden her.
Så har du et overblik over, hvad Business Model Canvas er, og hvordan du kan bruge den til at kortlægge DIN forretningsmodel. Med et Business Model Canvas for din forretning er du godt rustet, hvis du skal tale med dit pengeinstitut om (gen-)finansiering af din virksomhed.

Modellen har dog ikke kun fokus på finansiering, den er også et godt redskab, hvis du vil videreudvikle din forretningsmodel eller hvis du vil fremlægge virksomhedens strategi for medarbejdere og bestyrelse.

MODELLEN

Business Model Canvas

Business Model Canvas er en redskab til at beskrive en virksomheds forretningsmodel. Ved at beskrive hver af de ni byggesten, du ser på modellen nedenfor, kan du med Business Model Canvas tegne et samlet billede af din forretning.

Business Model Canvas

Værditilbuddet – de produkter og services virksomheden tilbyder kunden og den værdi virksomhedens produkter og services skaber for kunden – ligger midt i modellen.
Højresiden beskriver, hvilke Kundesegmenter værditilbuddet henvender sig til, hvilke Kunderelationer man har – hvordan forholder man sig til kunderne og omvendt – og hvilke Kanaler man bruger til at kommunikere med og levere til kunderne.
Venstresiden beskriver, hvilke Nøgleaktiviteter virksomheden udfører, fx produktion, service, rådgivning. Venstresiden beskriver også de Nøgleressourcer og Nøglepartnere virksomheden har brug for, for at kunne levere sine produkter og skabe værditilbuddet til kunderne.
Under disse byggesten ligger Omkostningsstrukturen – hvad koster det at drive virksomheden – og Indtægtsstrømmene – hvordan og på får virksomheden penge ind.

Det vigtige ved modellen er, ikke bare at se på indholdet i de ni felter, men at se på forbindelserne mellem dem, fx: “Dækker dine værditilbud faktisk kundernes behov?” og “Har du ressourcer og aktiviteter til at levere de værditilbud, du lover?”

Hvis du bruger Business Model Canvas til at beskrive din virksomhed, så får du et godt og hurtigt overblik over, hvad din virksomheds forretningsmodel er, og modellen giver dig, dine medarbejdere, dine partnere et fælles sprog til at tale om virksomheden og hvordan I kan udvikle den. Modellen den giver også dig og dit pengeinstitut et fælles sprog til at tale om forretningsmodellen og hvordan I kan finansiere den.

Mere om modellen

Sådan arbejder du med Business Model Canvas

I denne video tager erhvervsrådgiver Christoffer Ravn fra Sparekassen Kronjylland dig med på en hurtig tur gennem Business Model Canvas. Han fortæller om, hvorfor Sparekassen Kronjylland bruger Business Model Canvas som redskab, når de drøfter finansiering og forretningsudvikling med deres kunder, og om, hvordan du kan arbejde med modellen.

Sådan gør du

Udfyld et Business Model Canvas for din virksomhed

Du kan bruge Business Model Canvas til at beskrive din eksisterende forretningsmodel eller til at skitsere den forretningsmodel, du gerne vil bevæge dig hen imod. Det er en god øvelse at lave, uanset om du har behov for (gen-)finansiering, eller om du har et ønske om at udvikle din virksomhed.

Download arbejdsarket nedenfor og brug det til at kortlægge forretningsmodellen trin for trin:

  1. Nøgleaktiviteter: Hvilke aktiviteter udfører vi – hvilket produkt/hvilken service  leverer vi til kunden? Hvor skal vi forbedre os?
  2. Kundesegmenter: Hvem er vores vigtigste kunder? På hvilke kundegrupper kan vi vækste?
  3. Værditilbud: Hvilken værdi giver vi vores kunder gennem vores produkt/service?
  4. Kunderelationer: Hvordan kontakter vi vores kunder? Hvordan kan vi forstærke relationen til kunderne?
  5. Kanaler: Hvor møder kunderne os og vores produkter? Hvordan kommunikerer vi med kunderne?
  6. Indtægtsstrømme: Hvordan tjener vi penge på vores værditilbud? Hvordan betaler vores kunder? Hvilke kunder/produktområder er de mest lønsomme?
  7. Nøgleressourcer: Hvilke ressourcer kræver vores forretning? Hvor afhængig er virksomheden af ejerleder?
  8. Nøglepartnere: Hvem er vores vigtigste partnere og leverandører? Oplever vi afhængigheder? Hvem kan hjælpe os med at udvikle virksomheden?
  9. Omkostningsstruktur: Hvad er de væsentligste omkostninger i vores forretningsmodel? Fordeling mellem faste og variable omkostninger? Hvad skal reduceres? Hvor taber vi penge?
Nansensgade 19, 6. sal
1366 København K

Hovedsponsorer:

Samarbejdspartnere:

Operation Genvækst har modtaget støttet fra Industriens Fond og er en del af initiativet Genstart Nu

Dette site understøtter ikke Internet Explorer

Website by us design

Genvækst - viden til forskel

Enter your username
and password

Tak for din tilmelding til nyhedsbrevet!

Med venlig hilsen

Genvækst - viden til forskel